تماس با کارشناسان

استعلام قیمت

ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۷ - پنجشنبه: ۸:۳۰ تا ۱۳

فریزر و یخچال خوابیده پرده هوا مرکزی

فریزر خوابیده پرده هوا (مرکزی)
 

فریزر خوابیده پرده هوا (مرکزی)


فریزر خوابیده با مکانیزم پرده هوا می باشد که با سیستم موتورخانه مرکزی Centralized Condensing Unit کا...

مشاهده محصولات
فریزر خوابیده مضاعف پرده هوا (مرکزی)
 

فریزر خوابیده مضاعف پرده هوا (مرکزی)


فریزر خوابیده با مکانیزم پرده‌هوا می‌باشد که با سیستم موتورخانه مرکزی Centralized Condensing Unit کا...

مشاهده محصولات
یخچال خوابیده پرده هوا (نوفراست)
 

یخچال خوابیده پرده هوا (نوفراست)


یخچال خوابیده با مکانیزم پرده هوا می‌باشد که با سیستم موتورخانه مرکزی Centralized Condensing Unit کا...

مشاهده محصولات