لیست مشتریان عمده
فروشگاه های زنجیره ای شهروند
فروشگاه های زنجیره ای شهروند
فروشگاه های زنجیره ای شهروند جهت رفاه حال شهروندان توسط شهرداری تهران در سال ۱۳۷۳ تاسیس شد و تاکنون در شعب مختلف در حال کار می باشد. شهروند از مشتریان عمده شرکت بهسرما بوده که از خدمات و محصولات این شرکت در اکثر شعب خود استفاده می کند.
فروشگاه های زنجیره‌ای پروما
فروشگاه های زنجیره‌ای پروما
شعب نیروی هوایی ، قزوین ، مطهری ، هفده شهریور ، ...
فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار
شعب تهران و مشهد
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
شعب تهران ، اصفهان ؛ مشهد ، کرمانشاه
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی
سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‌های کشاورزی
فروشگاه های زنجیره‌ای اتکا
فروشگاه های زنجیره‌ای اتکا
فروشگاههای تعاونی مصرف سپه
فروشگاههای تعاونی مصرف سپه